Home > Teacher > Latihan Dalam Perkhidmatan

Latihan Dalam Perkhidmatan

January 21, 2008 Leave a comment Go to comments

Salah satu pendekatan pembangunan profesional guru yang popular di Malaysia ialah Latihan Dalam perkhidmatan. Sehinggakan timbul kesalahfahaman guru bahawa itulah saja kaedah yang ada dalam pembangunan profesional guru.

Latihan dalaman perkhidmatan guru sering kali dilaksanakan dengan pendekatan satu dimensi, atas-bawah danperistiwa sekali sahaja seperti kursus dan bengkel. Pendekatan tradisional dalam pembangunan profesional tersebut yang dianggap sebagai suatu pakej pengetahuan yang dapat dipindahkan, untuk diagih-agihkan kepada guru-guru dalam cebisan-cebisan kecil telah dikritik sebagai terpisah-pisah, tidak produktif, tidak efisien, tiada kaitan dengan amalan guru, tidak melibatkan guru dan kekurangan tindak susul.

Sebenarnya latihan dalam perkhidmatan dibina berorientasikan model defisit. Dalam model defisit, program yang dirancang berasaskan andaian bahawa guru-guru serba kekurangan dalam pengetahuan dan kemahiran tertentu. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pihak penganjur merangka latihan yang mereka anggap dapat mengatasi kekurangan guru-guru berkenaan.

Aliran baru dalam pembangunan profesional guru telah berkembang dan dibina berorientasikan model pertumbuhan. Dalam model pertumbuhan, pihak penganjur berandaian bahawa guru-guru sebenarnya mempunyai potensi tertentu yang perlu digilap dan dikembangkan. Oleh itu pihak penganjur bertanggungjawab mengenal pasti secara langsung daripada guru tentang jenis dan kandungan pembangunan profesional yang guru-guru berkenaan perlukan.

Oleh sebab itulah kaedah pembangunan profesional guru berorientasikan model pertumbuhan lebih pelbagai dan tidak terhad dengan kaedah kursus dan bengkel sahaja. Antara kaedah yang digunakan ialah Pembelajaran Arah-kendiri, Kajian Tindakan, Pemerhatian-Penilaian dan yang lain-lain.Persoalannya, kenapakah pembangunan guru di Malaysia terhad dengan kursus dan bengkel sahaja?

Categories: Teacher
 1. September 16, 2008 at 1:33 pm

  kenapa guru itu dikata profesional…

 2. May 27, 2009 at 9:13 pm

  Guru yang beban dengan pelbagai karenah pelajar dan tidak mendapat bimbingan daripada guru senior akan menghadapi masalah. Guru senior perlulah sentiasa memberi bimbingan, bersemangat satu pasukan dan komited akan membantu memajukan anak bangsa kita. Dengan pelbagai polisi untuk guru yang tidak telus menyebabkan banyak kekecewaan di kalangan guru.

 3. cam
  July 8, 2009 at 11:34 pm

  Menyediakan kursus untuk rakan sejawat sangat sukar kerana sukar cari waktu yang sesuai. Mencari penceramah juga agak sulit.Guru kurang beri perhatian.Hanya yang faham majlis itu majlis ilmu sahaja yang beri respon. Saya rasa kecewa.

 1. June 22, 2012 at 8:47 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: