Home > General > Tiga Isu

Tiga Isu

Pelaksanaan pembangunan profesional guru berasaskan sekolah biasanya mengundang tiga isu berikut iaitu masa, kewangan dan pengiktirafan.

Masa – rungutan yang sering timbul di kalangan guru ialah mereka atau sekolah tidak mempunyai masa untuk melaksana pembangunan profesional. Kerja seharian sahaja sudah meletihkan, sudah tentu pembangunan profesional semakin terpinggir. Pada ketika ini pelaksanaan kad pelaporan untuk memenuhi keperluan latihan 7 hari setahun sedang berkuatkuasa – suatu permulaan yang baik tetapi jauh daripada mencukupi.

Kewangan – isu ini selalunya menjadi kekangan kepada pentadbir sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mula melaksanakan dasar pengagihan peruntukan kewangan yang memberikan nisbah yang lebih kepada sekolah-sekolah berbanding Pejabat Pelajaran Daerah dan Negeri. Mungkin sudah tiba masanya satu kepala khas “Pembangunan Profesional Staf” diwujudkan dalam peruntukan kewangan ke sekolah.

Pengiktirafan – Sejauh mana aktiviti-aktiviti pembangunan profesional guru di sekolah mendapat pengiktirafan atau mempunyai nilai tambah dalam perkhidmatan keguruan? Apa sumbangannya kepada Penilaian Tahap Kompetensi (PTK) guru?

Categories: General
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: