Home > Teacher > Guru Profesional?

Guru Profesional?

Dalam literatur pembangunan profesional guru ada satu perspektif pendekatan yang dilabelkan sebagai Perspektif Profesionalisme. Fahaman ini berasaskan kepercayaan bahawa para pelajar wajar mendapat perkhidmatan daripada guru yang diberi autoriti untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab, dan bukannya guru yang terikat dengan tatacara amalan seragam yang mesti diikuti tetapi tidak dapat memenuhi keperluan para pelajarnya.

Asas teori dalam faham profesionalisme ialah polisi yang memastikan guru memperoleh keterampilan yang tinggi akan mengembangkan prospek guru untuk memberi fokus kepada pembelajaran pelajar dan mengurangkan keperluan prosedur standard yang mesti diikuti.

Secara umumnya perspektif profesionalisme melihat amalan profesion hendaklah berorientasikan pelanggan dan berasaskan pengetahuan. Oleh itu antara prinsip utama yang memandu amalan tersebut ialah;

Pengetahuan ialah asas pengamalan dan membuat keputusan untuk memenuhi keperluan unik setiap pelanggan.

Pengamal membuat pengakuan bahawa keutamaan dan kualiti perkhidmatannya ialah kebajikan pelanggan.

Profesion berkenaan menjunjung tanggungjawab kolektif dalam pentafsiran, pemindahan dan penguatkuasaan amalan dan etika profesional yang standard.

Pengamal profesion mempunyai autonomi profesional.

Berdasarkan fahaman ini, sejauh manakah guru itu boleh diiktiraf guru profesional?

Categories: Teacher
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: